Til toppen

• Utstillerforsikring
Vær forsikret om uhellet er ute.
De fleste ordinære bedriftsforsikringer dekker ikke messedeltakelse, så for å gjøre det enkelt for våre utstillere har NOVA Spektrum laget en svært fordelaktig utstillerforsikring i samarbeid med Länsförsäkringar AB. Vår utstillerforsikring omfatter både messedeltakelse og transport til og fra messen.

Gyldighet og dekning
- Gjelder innenfor EU/EFTA*
- Transport til og fra messen, inkludert lasting og lossing
- Helforsikret gods på messeområdet under utstilling, inkl. opp- og nedpakking
- Ansvarsforsikring for innleid messeutstyr fra NOVA Spektrum
- Dekning av ekstrakostnader for opptil 10 % av forsikringsverdi
- Egenandel på kun kr 1000 + mva. per skade eller tyveritilfelle
- Gjelder for registrerte utstillere og bedrifter representert på standen

* For forsikringstakere utenfor EU/EFTA gjelder forsikringen bare på messeområdet.

Forsikringsverdi og pris
Forsikringsverdi inntil kr 200 000 Pris kr 950 eks/mva
Forsikringsverdien kan økes mot en tilleggspremie. Kontakt Service NOVA Spektrum for et prisoverslag, service@novaspektrum.no
 

• Expo Manager
Besøksregistreringsverktøyet som effektiviserer og gjør messedeltakelsen mer lønnsom. Expo Manager brukes til registrering og oppfølging av nye kunder. Kan benyttes med PC, nettbrett eller smarttelefon.

Rask registrering av besøkende
Ved å taste et firesifret tall fra besøkers navnekort, får utstiller tilgang til informasjon registrert på vedkommende. Dette er info som den besøkende registrerte ved påmelding til messen.

Effektiv oppfølging
Utstiller kan tilpasse Expo Manager ved å sette opp ulike kategorier for oppfølging i forkant av messen, som oppringing, utsending av brosjyre eller produktark, abonnement på nyhetsbrev og så videre.

I etterkant av messen kan utstiller få opp en Excel-liste med oppgavene som behøver oppfølging.

Priser
Startpakke Expo Manager (tilgang for tre brukere) kr 4 090 eks/mva
Ekstra brukere (per ekstra bruker) kr 297 eks/mva

 

• Parkering

Autopay - Ta den tiden du trenger
Du trenger ingen billett. Kjør inn - kjør ut. Noter deg gjerne registreringsskiltet ditt.

Med parkeringssystemet ved NOVA Spektrum kan du trygt ta deg god tid på messeområdet uten å tenke på parkering. Du har flere alternativer for betaling.
Men husk bilskiltet ditt, du trenger det når du skal betale ved avreise.

Autpay fungerer slik at registreringsskiltet ditt blir registrert når du kjører inn i anlegget. Da starter parkeringstiden. 

Før utkjøring har du flere alternativer for betaling:

1) Betale på autopay.io innen 48 timer for å unngå faktura i posten.
2) Registrere deg på autopay.io og bli automatisk belastet på kredittkort hver gang du parkerer.
3) Betale med kort i betalingsautomat. Du må taste inn registreringsnummeret ditt.
4) Kjøre ut uten å foreta deg noe. Da får eieren av kjøretøyet ettersendt faktura. Fakturagebyr tilkommer.

For mer informasjon, se onepark.no

 

• Fotografering
Messens egen fotograf utfører alt av teknisk og kreativ fotografering på profesjonelt nivå. Vi fotograferer standen, og tar produkt- og reportasjebilder. Bilder til «skryt» i etterkant av messen, dokumentasjon av markedsaktiviteter, passende bilder til salgsbrosjyrer med mer. Fotografering og levering av bilder gjøres etter avtale.

 

• Rengjøring
Personalets trivsel økes og besøkende får et bedre inntrykk med en ren og ryddig stand. Daglig renhold er inkludert i leien, men skulle det være behov for ekstra rengjøring er det bare å kontakte Expo Sales. Vi ordner kontakt med rengjøringsbyrået.

________________________________________________________________________________