Skal podier utsettes for store belastninger, må dette spesifiseres  i bestillingen.