Til toppen

Print på 1 sidig banner i pvc, >30m2

Produktnummer: 7652

ekskl. mva.

1-sidig banner i plastkledning.

Print på en-sidig banner i PVC. > 30 kvm. Pris pr m²

Krok til å henge banneret fra veggen kan kjøpes på vår customer service shop på Nova Spektrum. 
- Det forutsetter at bannerne er bestilt med maljer i toppen.  

Grafisk materiell må sendes innen teknisk frist til service@novaspektrum.no. Det vi trenger er originalmateriell PDF til trykk. Se beskrivelse for uforming av grafisk materiell her: norsk og engelsk.