Skip to main content
Til toppen

Betingelser

Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester hos NOVA Spektrum:


• Alle priser er eksklusiv merverdiavgift (mva). I henhold til norsk lov vil mva. bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere. Søknad om refusjon kan gjøres hos Skatt Øst. Skjema lastes ned på www.skatteetaten.no.
Det tas forbehold om prisendringer.
• Bestillinger som mottas etter bestillingsfristen, ca. 4 uker før arrangementet åpner, blir behandlet i den rekkefølge de mottas, og kan bli belastet med 25 % påslag.
• Bestillinger som mottas senere enn 48 timer før åpning av utstillingen, vil bli belastet med et påslag på 50 %. Disse vil bli utført i den rekkefølge som de mottas, uten garanti for at arbeidet og/eller levering kan bli utført før utstillingen starter.
• Det tas forbehold om overbestilling.
• Eventuelle reklamasjoner for manglende levering må gjøres umiddelbart til Utstillerservice. NOVA Spektrum er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved leverandørens ytelse. Dette er en sak mellom leverandøren og utstilleren.
• Leverandørenes fordringer i henhold til bestillinger er overdratt til NOVA Spektrum, og betaling skal skje etter regning fra Utstillerservice. Unntak fra dette er transport og lagring og møte og konferanse der faktura kommer direkte fra leverandør.
• Betalingsbetingelse: 14 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes rente etter gjeldende satser.
• Avbestilling av bestilt utstyr vil bli fakturert av 25 % av opprinnelig beløp.
• Avbestilling av montert utstyr vil bli fakturert med 100 %.
• Spesifikke leveringsbetingelser for de ulike produkter/tjenester står oppført i innledningen til hver enkelt leverandør.
• Vi gjør oppmerksom på at reglementet til NOVA Spektrum gjelder for messedeltakelsen.
• Prisene i produktkatalogen gjelder kun for arrangører og utstillere som deltar på arrangement/utstillinger i NOVA Spektrum lokaler i Lillestrøm.

Language
Min side